wskaźniki_KPI

DLACZEGO WARTO MIERZYĆ WSKAŹNIKI KPI?

Znajomość wskaźników KPI jest kluczowa dla przedsiębiorców oraz dla osób na stanowiskach kierowniczych i wyższego szczebla.

KPI to kluczowe wskaźniki efektywności, które pokazują jak dobrze prosperuje organizacja.

Dzięki analizie KPI:

 1. OCENISZ JAK SKUTECZNE SĄ NOWE STRATEGIE W PORÓWNANIU Z POPRZEDNIMI.

  Wskaźniki KPI pomagają zweryfikować skuteczność nowej strategii marketingowej, sprzedażowej, jak również sprawdzić na ile nowy produkt został przyjęty na rynku. Mając bazę danych możesz tworzyć porównania i podjąć decyzję, która jest najlepsza dla firmy w danym momencie. Wskaźniki KPI dostarczają wiele informacji i pokazują, które działania warto kontynuować, a które warto zaprzestać, bo przynoszą straty.

  Np.: Producent marki X wprowadził nową, ulepszoną wersję produktu: „żelazko parowe”. Wskaźniki KPI pokazują, że produkt ten cieszy się o 20% lepszą sprzedażą, niż jego poprzednia wersja, ale współczynnik zwrotu jest o 33% wyższy, co w istocie sprawia, że jest on znacznie mniej dochodowy.   Przykład ten pokazuje, że firma X, która nie monitorowałaby KPI, popełniłaby duży błąd zwiększając nakład produkcji nowego żelazka przed zdiagnozowaniem przyczyny zwrotów. Monitorowanie danych w tym wypadku pozwoliło uchronić firmę przed dużymi stratami i podjąć właściwe kroki. Reprezentaci firmy skontaktowali się z klientami, którzy zrezygnowali z zakupu, by poznać przyczyny zwrotów, a następnie dział produktu i jakości wypracowali rozwiązanie eliminujące problem.

  kpi_co_to

 2. ZIDENTYFIKUJESZ OBSZARY DO DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH LUB OPTYMALIZUJĄCYCH PRZYCHÓD
.

  Jak widać na powyższym przykładzie, wskaźniki KPI sygnalizują na jakim etapie występuje problem i jaką strategię naprawczą należy wdrożyć. Patrząc tylko na jeden wskaźnik pomijając pozostałe, można wciągnąć błędne wnioski. Niewłaściwa decyzja może kosztować organizację tysiące, setki tysięcy, a nawet miliony w zależności od tego na jaką skalę działa firma.

 3. OKREŚLISZ CZY JESTEŚ NA DOBREJ DRODZE DO OSIĄGNIĘCIA SWOICH FINANSOWYCH CELÓW.

  Wskaźniki KPI przypominają ile procent planu zostało zrealizowane oraz oceniają prawdopodobieństwo jego wykonania. Jeżeli w połowie miesiąca plan został wykonany tylko w 30% oznacza to, że trzeba podjąć dodatkowe działania, które pozwolą zrealizować go na poziomie bliskim 100% lub 100%.

  kpi_firma

 4. MOŻESZ SZYBKO REAGOWAĆ I UCHRONIĆ FIRMĘ OD STRAT.

  Codzienna, 10 minutowa analiza KPI daje wiedzę na temat sytuacji w firmie. Będąc na bieżąco z wynikami firmy wiesz: kiedy firma ma lepszy lub gorszy czas oraz co jest normą. Jeżeli widzisz nagły spadek przychodów jesteś w stanie szybko zareagować i uchronić firmę przed stratą, a nawet bankructwem. Jeden słabszy dzień nie jest powodem do zmartwień, ale gorszy tydzień lub dwa pokazują, że trzeba zareagować.

Wskaźników KPI jest dużo, dlatego bardzo ważne jest, żeby wyselekcjonować właściwe dla Twojego działu lub Twojej firmy.

Jako manager lub przedsiębiorca masz wiele obowiązków i Twój czas jest ograniczony. Nie możesz spędzić całego dnia tworząc analizy statystyczne i wykresy. Wybierz i monitoruj te wskaźniki, które przyniosą Tobie najwięcej wiedzy i korzyści przy jak najmniejszym nakładzie czasowym.

KPI

Jeżeli jesteś ciekawy/a jakie wskaźniki KPI warto monitorować w Dziale Sprzedaży koniecznie przeczytaj ten artykuł:

8 KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW KPI W SPRZEDAŻY

Dodaj komentarz