5 MOTYWACJI NA COACHING

Coaching jest to proces, który sprowadza się do pracy indywidualnej. Ma na celu wspieranie klienta w osiąganiu celów. Rezultatem pracy jest zwiększenie efektywności w sferze zawodowej, w biznesie lub w…

Czytaj więcej

JAK PORAŻKA WPŁYWA NA OSIĄGNIĘCIE SUKCESU?

Każda osoba, która odniosła sukces, doświadczyła co najmniej kilku porażek. Porażka jest nieodłącznym elementem sukcesu, podobnie jak narzędzia są nieodłącznym elementem mechanika. Tak jak mechanik nie naprawi samochodu bez narzędzi,…

Czytaj więcej